Kayıtlar

Aralık, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Meyvə tanrısı - Zadə

Resim
Müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, vaxtaşırı olaraq, soyad sonluqları ilə bağlı müzakirələr aparılır, müxtəlif təkliflər səsləndirilir. Bu müzakirələr zamanı ən çox ittiham olunanlar isə, mən də daxil olmaqla "-ov", "-yev" soyad sonluqlarını "-zadə" soyad sonluğu ilə dəyişənlərdir. Bizi ittiham edənlərin əsas arqumenti də odur ki, "zadə" fars mənşəlidir. Bəli, doğrudur. "Zadə" farsca "zadən" (doğmaq) feili ilə qohumdur. Həmçinin, İranda da kifayət qədər çox sayda insanın soyadında "zadə" var... Amma mən bildiyimə görə bu anlayış daha qədimdir. Farslardan da əvvəl "zadə" anlayışı qafqazlılarda olub. Qədim Qafqaz mifologiyasına görə "Zadə" və ya digər formalarda "Zade", "Zadeh", "Zaden" meyvə tanrısı olub. Bu mənada öz soyadımda "-zadə"nin işlənməsi daha məntiqlidir. Çünki biz də bizdən əvvəlkilərin meyvəsiyik. Bizdən sonrakılar da bizim meyvələrimizdir... Bunl